вдълбочен

вдълбочен
гл. - унесен, замислен, занесен, отдаден, вглъбен, улисан, съсредоточен, потънал в мисли, зает, умислен, угрижен, загрижен, сериозен
гл. - проникновен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • вглъбен — гл. вдълбочен, унесен, замислен, отдаден, потънал в мисли, задълбочен, съсредоточен, проникновен, зает, сериозен, умислен, угрижен, загрижен …   Български синонимен речник

  • задълбочен — прил. съсредоточен, вглъбен, вдълбочен, проникновен, проницателен прил. основен, коренен, дълбок прил. погълнат, унесен прил. подробен, изчерпателен, цялостен, категоричен прил. сериозен, добросъвестен, ревностен …   Български синонимен речник

  • зает — прил. завзет, окупиран, заграбен прил. запазен, ангажиран, резервиран прил. заимствуван, взет, копиран прил. претрупан, претоварен, натоварен, заангажиран прил. замислен, загрижен, улисан, унесен, вдълбочен прил. заинтере …   Български синонимен речник

  • замечтан — прил. замислен, захласнат, занесен, унесен, вдълбочен …   Български синонимен речник

  • замислен — прил. умислен, потънал в мисли, погълнат от мисли, размислен, замечтан, вдълбочен, вглъбен, унесен, съсредоточен, угрижен, загрижен, навъсен, сериозен, разсъдителен прил. обмислен, предумишлен, скроен, разсъден, предначертан, преднамерен прил.… …   Български синонимен речник

  • захласнат — прил. унесен, вдълбочен, вглъбен, замечтан, замислен, загледан, вгледан, прехласнат прил. забравен, занесен, заплеснат прил. зяпнал, зинал …   Български синонимен речник

  • проникновен — прил. вдъхновен, въодушевен, вдълбочен, задълбочен, дълбок, проницателен, прозорлив, далновиден прил. разсъдлив, разумен …   Български синонимен речник

  • проницателен — прил. прозорлив, вдълбочен, предвидлив, проникновен, предусетлив, наблюдателен, изпитателен, дълбокосмислен прил. остър, изострен, заострен прил. далновиден, пресметлив прил. дълбок, мъдър прил. умен, благоразумен, разумен прил …   Български синонимен речник

  • самотен — прил. уединен, усамотен, изолиран, отделен, отстранен, изоставен, напуснат, пустинен, непристъпен, непосещаван прил. сам, самотник, оттеглил се, затворен в себе си, вглъбен, вдълбочен, замислен прил. нещастен, неутешим прил. откъснат прил. тъжен …   Български синонимен речник

  • съсредоточен — прил. концентриран, централизиран, групиран, натрупан, отрупан, събран, сбран прил. углъбен, вглъбен, напрегнат, устремен, внимателен, бдителен, осторожен, замислен, сериозен, вдълбочен, унесен прил. отправен, определен, насочен, фиксиран прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”